Montážní návod - bezbariérové sprchové kouty

  

  
  Montážní návod ke stažení
  

  

A) Pokyny pro pokládání, materiálová doporučení

 

1. Pro odšroubování horní části (2) použijte ochranné víčko a kruhovou matici (3) a demontáž spodní části podlahové výpusti (4).
 
1.1 Horizontální odtok
Našroubujte trubku horizontálního odtoku (5) na spodní část podlahové výpusti (4) a poté nasuňte do hrdla trubky odpadu DN 50 (zajišťuje zákazník). Uřízněte odpadní trubku na potřebnou délku.
 
1.2 Vertikální odtok
Pro vertikální odtok přes podlahu musí mít otvor min. průměr 60 mm. Našroubujte 90° odtokový ohyb (6) do spodní části podlahové výpusti (4) a zasuňte poté do hrdla trubky odpadu DN 50 (zajišťuje zákazník). Uřízněte odpadní trubku v případě potřeby a použijte schválené proti požární pouzdro (7) např. FRIASEAL.
 
2. Utlumte zvuk nesený konstrukcí odtokové trubky (5/6) a spodní části podlahové výpusti (4) pomocí pásu zvukové izolace.
 
3.1 Bez základového dílu
Usaďte spodní část podlahové výpusti (4) a uchyťte pomocí PCI Repafixu nebo PCI Polyfixu podle montážních pokynů nebo hmoždinek přiložený středící kus (8) k podlaze. Vyplňte podlahový otvor kolem průměru odpadní trubky DN 50 PCI Novomentem M1 plus nebo PCI litou maltou.
 
3.2 Se základovým dílem
Při používání základového dílu (9) proveďte výřez pro spodní část podlahové výpusti (4), je-
li to nutné, přilepte základnový díl (9) k hrubému podlahovému dláždění PCI Flex maltou nebo PCI Nanoflott flexem, zasuňte spodní část podlahové výpusti (4) a připojte na odpadní trubku DN 50.
 
4. Naneste vhodné mazivo na těsnící okraj (10a) sprchové desky (10). Přilepte sprchovou desku (10) celkově na rovinný povrch PCI Flex maltou nebo PCI Nanoflott flexem. Budete-li montovat sprchovou desku (10) později, uložte ochranné víčko (1) na podlahovou výpust.
 
5. Po ustavení sprchové desky (10) našroubujte kroužek (3) na spodní část podlahové výpusti (4) pomocí ochranného víčka (1).
 
6. Připravte PCI Seccoral 1K/2K a naneste na sousední podlahu tmelením nebo nátěrem podle
pokynů výrobce. Pokryjte část překrytí těsnící folie namontované sprchové desky (10) PCI
Seccoralem 1K/2K. Postupujte stejně s rohovými těsněními, pásy a pruhy.
 
7. Naneste druhou vrstvu PCI Seccoralu 1K/2K a nechejte vytvrdit.
 
8. Našroubujte horní část (2) se štěrbinovou mřížkou (11) do kruhové matice (3). Při sešroubování do horní části (2) sledujte skutečnou úroveň výšky dlaždic pro pokládání.
 
9. Nyní mohou být dlaždice a plechy položeny s PCI flex maltou, PCI Nanolightem nebo PCI
Nannoflott flexem.
 
10. Vyplňte stěnu a podlahové styky PCI Flexfugem, PCI Aquafugem nebo PCI Nanoflugem nebo chemikáliím odolným s PCI Durapox NT. Vyplňte připojení stěny a pohyblivé styky elasticky PCI Silcofermem S.

 

 

   

  

  

B) Bezbariérové sprchy se středovým odtokem - přehled

 

 

   

  

  

C) Bezbariérové sprchy s podélným odtokovým roštem - přehled

 

 

     

  
 
 

 


<zpět>  <nahoru>  <obnovit stránku> <tisk stránky>

 

Copyright (c) 2004-, Obchodní zastoupení SANIT ČR a SR

WebDesign