Montážní návod - element 995 N (výška 985 a 820 mm)

  

  
  Montážní návod ke stažení
  

  

A) Montážní element 995 N

 • element pro zazdění a předezdění řady 995 N se stavební výškou 985 mm a 820 mm a stavební šířkou 525 mm. Vhodný pro jednotlivou montáž do lehkých příček, univerzální montáž do kolejniček systému Sanit a vestavbu do lehkých stojanových (sádrokartonových) příček.
  Vhodný především pro řešení s nutností použití horního ovládání (půdní vestavba, umístění elementu pod větrací okno apod.), kde je vhodné využít nižší stavební výšku elementu.
  Vhodný pro všechny standardní typy závěsných WC (rozteč pro upevnění 180 mm a 230mm) s možností použití zvukové izolace.

 

B) Montážní postup

 1. Upevnění elementu 4 opěrnými body k podlaze a ke zdi (eventuelně do stojanových příček) přiloženým upevňovacím materiálem.

 2. Otevření malého revizního otvoru (dle potřeby horního nebo čelního) vyříznutím upevněného krytu.

 3. Instalace, připojení rohového ventilu na přítokovou hadici a nápustní ventil.

 4. Po vysunutí (vodorovně) upevňovacího dílu zasuneme do jeho otvoru upevňovací šroub rámu ovládacího tlačítka (0121900) a otočením zafixujeme. Nasadíme krycí polystyrenovou vaničku a šroub zafixujeme svěrkou. Krytkou zakryjeme otvor přítokové a odtokové trubice a nosné šrouby. (Krycí polystyrenová vanička může po úpravě sloužit jako vnitřní kryt revizního otvoru, který zabraňuje uvolnění stavebních nečistot a jejich napadání do splachovací nádrže. Této funkce dosáhneme vyříznutím /nožem/ zadní stěny, případně jejím zkrácením dle tloušťky přizděné stěny.)

 5. Element přizdíme (sádrokarton, krycí zeď) a obložíme obkladem. Minimální vzdálenost od hrany elementu po venkovní stěnu obkladu - 20 mm. Při větší tloušťce přizdění jak 150 mm je nutné použít pro zprovoznění:
  - prodlužovací soupravu 01 219 00
  - prodlužovací soupravu 58 932 00

  

C) Splachovací mechanismus
  
Nápustní ventil:
Tradiční, kvalitní, hydraulický nápustní ventil 500, s novým, podstatně jednodušším způsobem upevnění na zadní straně splachovací nádrže pomocí upevňovacího držáku (0275900) umožňujícím jednoduché zasunutí a vysunutí nápustního ventilu a současně jednoduchý přístup k výpustnímu ventilu bez nutnosti jeho demontáže.
  
Výpustní ventil:
Nové konstrukce, univerzální, zajišťující jednak možnost splachování Start/Stop, jednak Dual, bez nutnosti jeho výměny konstruovaný s originálním řešení ovládání splachování pomocí bovdenů.
Výpustní ventil je usazen ve splachovací nádrži v úložném koši tak, aby bylo umožněno jeho snadné vyjmutí a zpětné uložení. Úložný koš je zasunut do výpustního otvoru splachovací nádrže tlakem, bez nutnosti šroubování. Jeho upevnění a současně utěsnění je zajištěno pomocí kruhového těsnění uloženého pevně v upevňovací drážce. Výpustní ventil je upevněn v nádrži (v úložném koši) horním fixačním držákem (0274900), do připravených drážek tak, že je zajištěno naprosté upevnění a nepohyblivost výpustního ventilu ve splachovací nádrži. Horní fixační držák současně zabraňuje možnému prohnutí přední stěny splachovací nádrže, v případě příliš silného předezdění stavební stěny. Ve fixačním držáku jsou současně upevněny ovládací bovdeny (při transportu). Bovdenové ovládání výpustního ventilu umožňuje jeho snadné nastavení jak pro splachovací režim Start/Stop, tak pro splachovací režim Dual (dvě pevně definovatelná množství splachované vody) velmi jednoduchou montážní operací s minimem mechanických operací bez nutnosti dodržování stanovených rozměrů.
Výpustní ventil je možno ovládací páčkou ve spodní části ventilu snadno nastavit na splachování vody 6 nebo 9 l.
  
Montážní postup nastavení výpustního ventilu:

 1. Tlakem zleva doprava na ovládací tlačítko a tím na pružiny upevňovacího rámu ovládací tlačítko uvolníme.

 2. Z ovládacího tlačítka uvolníme ovládací bovdeny tak, že tlakem na bovden a jeho gumové těsnění a pootočením bovdenu vlevo o 45 st. dojde k uvolnění a vyjmutí bovdenu z upevňovacího lůžka ovládacího tlačítka. Stejný postup u obou bovdenů.

 3. Uvolněním upevňovacích šroubů (standardně dodávány 2 ks s modulem a 2 ks s ovládacím tlačítkem) rámu ovládacího tlačítka a odstraněním tohoto rámu získáme přístup k reviznímu otvoru splachovací nádrže.

 4. Zasunutím (vodorovně) upevňovacího dílu do splachovací nádrže získáme úplné otevření revizního otvoru. Bovdeny je možno nechat volně položeny přes hranu splachovací nádrže.

 5. Ze splachovací nádrže vyjmeme fixační držák.

 6. Ze splachovací nádrže vyjmeme vytažením tělo výpustního ventilu. Výpustní ventil je standardně nastaven na splachování 6 l splachovaného množství vody ve splachovacím režimu Dual tzn. že oba bovdeny - černý pro velké splachování (6 nebo 9 l) a červený pro malé splachování (3 l) jsou nasazeny na tělo výpustního ventilu ve spodní poloze. 
  Pro nastavení splachovacího režimu Start/Stop změní pouze jednoduchou montážní operací polohu červeného bovdenu tak, že rukou uvolníme fixační svěrku bovdenu (0275600), bovden vyjmeme ze spodního uložení a zasuneme do horního uložení na stejné straně těla výpustního ventilu a opětovně upevníme fixační svěrkou. Výpustní ventil tímto montážním úkonem nastaven do splachovacího režimu Start/Stop.

 7. Opětovně uložíme výpustní ventil do úložného koše ve splachovací nádrži, upevníme fixačním držákem (do dvou připravených otvorů horní části výpustního ventilu), vysuneme upevňovací díly pro upevňovací šrouby. Bovdeny zasuneme do ovládacího tlačítka zatlačením a otočením o 45 st. vpravo. Upevňovací rám ovládacího tlačítka pomocí upevňovacích šroubů umístíme na revizní otvor splachovací nádrže.
  Nasadíme ovládací tlačítko, zleva na pružiny upevňovacího rámu a tlakem směrem vpravo zasuneme ovládací tlačítko na upevňovací rám.

  

D) Ovládací tlačítko

  
Maloformátové ovládací tlačítko 200 x 150 mm, moderního designu. Univerzální funkce ovládacího tlačítka umožňuje jeho použití pro volbu splachovacího režimu Start/Stop nebo Dual s možností umístění ovládacího tlačítka pro horní splachování (s využitím obou splachovacích režimů) eventuelně pro čelní splachování (s využitím volby obou splachovacích režimů). Změnu splachovacího režimu je možno provést jednoduchou montážní operací (viz. montážní postup nastavení výpustního ventilu). Barevné provedení ovládacího tlačítka s možností využití kompletní barvené nabídky.
 
Montáž a demontáž ovládacího tlačítka:

 1. Do upevňovacích dílů splachovací nádrže, které vodorovným vysunutím připravíme do montážní polohy nasadíme upevňovací šrouby rámu ovládacího tlačítka. Po nastavení upevňovacích šroubů do požadované vzdálenosti pootočením šrouby zafixujeme a nasadíme rám ovládacího tlačítka, upevníme šrouby.

 2. Do ovládacího tlačítka nasadíme ovládací bovdeny tak, že přitlačením přes gumové těsnění současně o 45 st. pootočíme vpravo. Červený bovden pro Stop funkci nebo malé splachování Dual - 3 l. Černý bovden pro Start funkci nebo velké splachování Dual - 6,9l.

 3. Ovládací tlačítko nasadíme zleva na pružiny rámu ovládacího tlačítka. Směrem vpravo přitlačíme a nasadíme na rám. Po zaklapnutí je ovládací tlačítko nasazeno a připraveno ve funkční poloze.

 4. Demontáž ovládacího tlačítka se provede zrcadlově shodným způsobem. Zatlačením na levý okraj ovládacího tlačítka a současně vysunutím pravého okraje tlačítko uvolníme. Bovdeny zatlačením přes gumové těsnění a současně pootočením bovdenů o 45 st. vlevo uvolníme. Uvolníme rám ovládacího tlačítka, uvolníme (pootočením) upevňovací šrouby a zasunutím upevňovacích dílů splachovací nádrže uvolníme revizní otvor splachovací nádrže.

   

  

  

  
 
 

 


<zpět>  <nahoru>  <obnovit stránku> <tisk stránky>

 

Copyright (c) 2004-, Obchodní zastoupení SANIT ČR a SR

WebDesign